Proizvodi i usluge/ SUPER ZA JUNAD

  • Opis:
  • SUPER ZA JUNAD.
    Superkoncentrat za tov junadi biljnog porijekla ST2.
    Super se homogeno promiješa sa kukuruznom prekrupom u omjeru 1:2.
    Namijenjen je za tov teladi i junadi od 3 mjeseca starosti i više.
    Pakovanje 20/1.
    Cijena: 0,80 KM/ kg sa PDV.