Proizvodi i usluge/ SUPER ZA JUNAD

 • Opis:
 • SUPER ZA JUNAD.
  Superkoncentrat za tov junadi biljnog porijekla ST2.
  Super se homogeno promiješa sa kukuruznom prekrupom u omjeru 1:2.
  Namijenjen je za tov teladi i junadi od 3 mjeseca starosti i više.
  Pakovanje 20/1.
  Cijena: 0,80 KM/ kg sa PDV.