Proizvodi i usluge/ SUPER ZA PILIĆE

  • Opis:
  • SUPER ZA PILIĆE
    Superkoncentrat za tov pilića biljnog porijekla -SB1.
    Superkoncentrat se homogeno miješa sa kukuruznom prekrupom u omjeru 1:2. Namijenjen je za tov pilića od 21-35 dana. Potrošnja po piletu ( super zajedno sa prekrupom) 2 kg.
    Pakovanje 10/1 kg.
    Cijena: 1,30 KM/kg sa PDV.