Proizvodi i usluge/ 030. Tipl

 • Opis:
 • Namjena: Za pričvršćivanje u beton, u porozne
                   materijale, šuplje cigle i opeke.
  Osobine:  Proizvod je izrađen od PP copolymera uz
                   dodatak aditiva i boja konstruktivno izveden
                   sa 3 i 4 perforacije, što omogućava
                   “gužvajući efekat” deformacije u ugradnji a
                   što je posebno bitno kod šupljih materijala.
                   Za dobijanje navedenog efekta potrebno je
                   koristiti duži vijak od tiple kao u tabeli.
  Dimenzije: Prema tabeli
  Boja: Orange - crvena
  Pakovanje: Prema priloženoj tabeli.
                      Osnovno u PE vrećicu a zbirno u
                      kartonsku kutiju.