Proizvodi i usluge/ 015. Letva

 • Opis:
 • Namjena: Služi za pričvršćivanje višeslojnih ALUPLAST i Pe-X
                   cijevi prečnika fi 16, 18 i fi 20 kod instalacija podnog
                   i zidnog grijanja ili hlađenja na većim površinama.
                   Pored fiksiranja cijevi ugradnjom letve postižemo pravilan
                   raspored cijevi a aprema koraku hvataljke letve na svakih
                   50 mm (50, 100, 150, 200 itd). Završetci letve omogućavaju
                   PRESS-KLIK sapajanje bez ograničenja dužine.
  Osobine:  Pozicija je urađena od visoko kvalitetnog
                   PP copolymera uz dodatak aditiva i boje.
                   Osnovne prednosti letve u odnosu na poznate sisteme
                   razvoda: brzina montaže, pravilno formiranje rasporeda cijevi,
                   čvrsto i klizno oslanjanje cijevi što onemogućava mehaničko
                   oštećenje kod izrade estriht glazure sa staklenim vlaknima.
                   Konstrukcija hvataljki omogućava prihvatanje i čvsto držanje
                   od iskakanja cijevi fi 16 do 20 mm.
                   Pričvršćivanje na stiroterm ploče izvodi se iglom za letvu
                   art. 03-21 uz pomoć našeg uređaja TACKER - klamerica
                   art.03-22 a na betonske podloge pomoću udarne tiple fi 8 na za to
                   predviđenim otvorima.
                   Preporučeni normativ ugradnje 4 do 6 komada/m  ili 0,8-1,2 m
                   linijski raspored.
                   Dužina letve od 350 mm omogućava efikasno pakovanje,
                   manipulaciju kod ugradnje i racionalnu ugradnju bez sječenja
                   i otpada.
  Dimenzije: 350x48x26 mm, i prema crtežu.
  Boja: Braon - terakot.
  Pakovanje: Prema priloženoj tabeli.
                      Osnovno u PE vrećicu a zbirno u kartonsku kutiju.