Proizvodi i usluge/ POS-Box

  • Opis:
  • TRING POS-Box kompletno POS rješenje. POS-Box predstavlja paket od mini VESA računarom sa licenciranim WINDOWS CE 6.0 R2 te softverom POS KASA. TRING POS BOX sadrži aplikaciju POS KASA za vođenje maloprodaje koja radi na .NET Framework Compact tehnologiji I SQL Server Compact bazi podataka. POS je posebno izdizajniran software koji je prilagođen maksimalnoj jednostavnosti i brzini. Skoro svaka funkcija u programu se može obaviti na tastaturi što uveliko skraćuje potrošnju dragocijenog vremena.

    POS omogućava kreiranje osnovnih šifrarnika artikala, načina plaćanja, evidenciju o kupcima, te unos ulaza robe i izdavanje POS računa. Od izvještavanja su dostupne rekapitulacije po artiklima, danima, računima,stanje lagera u bilo kom periodu.

    Program posjedujeosobine poput: osnovnih postavki, automatskog otvaranja nove godine, arhiviranja podataka te sveobuhvatne pomoći.