Proizvodi i usluge/ POS

  • Opis:
  • POS KASA je software za vođenje maloprodaje. Računi se u maloprodaji moraju izdavati velikom brzinom a što opravdava činjenicu da smo projektirali poseban program koji služi samo za tu namjenu.

    POS je posebno izdizajniran software koji je prilagođen maksimalnoj jednostavnosti i brzini. Skoro svaka funkcija u programu se može obaviti na tastaturi što uveliko skraćuje potrošnju dragocijenog vremena.

    POS omogućava kreiranje osnovnih šifrarnika artikala, načina plaćanja, evidenciju o kupcima, te unos i štampanje A4 ulaza robe i izdavanje klasičnih POS računa te A4 računa. Od izvještavanja su dostupne rekapitulacije po artiklima, danima, računima,stanje lagera u bilo kom periodu te kartica artikla i dnevne nivelacije rabata.

    Program posjedujeosobine poput: osnovnih postavki, automatskog otvaranja nove godine, arhiviranja podataka te sveobuhvatne pomoći.