Ponude/ HRANA ZA PRASAD I SVINJE

 • Opis ponude:
 • Gotova hrana:
  PREDSTARTER ZA PRASAD od 7-30 dana 2,17 KM/kg.
  PREDSTARTE ZA PRASAD od 30-60 dana 1,03 KM/kg.
  STARTER ZA PRASAD 60-90 dana 0,86 KM/kg.
  GROVER ZA TOV SVINJA 90-140 dana 0,82 KM/kg.
  FINIŠER ZA TOV SVINJA 140-185 dana 0,79 KM/kg.
  HRANA ZA SUPRASNE KRMAČE 0,72 KM/kg.
  HRANA ZA ODOJNE KRMAČE 0,790 KM/kg.

  Superkoncentrati:
  SUPER STARTER ZA PRASAD 1,24 KM/kg.
  SUPER GROVER I FINIŠER ZA SVINJE 1,10 KM/kg.
  SUPER ZA ODOJNE I SUPRASNE KRMAČE 1,20 KM/kg.

  CIJENE SU SA PDV.
  Od supera se pravi gotova hrana na taj način što se super miješa sa kukuruznom prekrupom.

 • Datum objave:
 • 18.02.2011.
 • Tip:
 • Ponuda