Ponude/ HRANA ZA TELAD I KRAVE

 • Opis ponude:
 • STARTER ZA TELAD do 2 mjeseca 0,78 KM/kg
  GROVER ZA TELAD od 2-6 mjeseci 0,75 KM/kg
  HRANA ZA JUNAD preko 6 mjeseci 0,70 KM/kg
  SUPERKONCENTRAT za TELAD I JUNAD 0,80 KM/kg. Sve cijene su sa PDV. Na 10 kg supera dodaje se 20 kg kukuruza i dobije je gotova hrana za tov.
 • Datum objave:
 • 08.09.2010.
 • Tip:
 • Ponuda