Ponude/ TRAKASTI DISTANCER

 • Opis ponude:
 • TRAKASTI PODMETAČ PROFILIRANI DISTANCER

  Svrha upotrebe:
  Koristi se za distanciranje horizontalne armature od oplate tj. formiranje zaštitnog sloja betona u odnosu na armaturu.
  Debljina zaštitnog sloja betona određena je projektom te se prema tome i odabire visina podmetača.
  Dostupno u dvije dimenzije 20mm i 25mm, pakiranje 60 metara.
 • Datum objave:
 • 24.06.2010.
 • Tip:
 • Ponuda