Ponude i potražnje

  • HRANA ZA PRASAD I SVINJE
  • Gotova hrana:PREDSTARTER ZA PRASAD od 7-30 dana 2,17 KM/kg.PREDSTARTE ZA PRASAD od 30-60 dana 1,03 KM/kg.STARTER ZA PRAS ...
  • HRANA ZA JAGNJAD, ZEČEVE I ČINČILE
  • HRANA ZA JAGNJAD I OVCE 0,81 KM/kg.HRANA ZA ZEČEVE 0,77 KM/kg.HRANA ZA ČINČILE 0,86 KM/kg.Cijene su sa PDV.Hrana je pele ...
  • HRANA ZA TOV PILIĆA
  • STARTER ZA PILAD do 21 dan starosti 0,93KM/kg.GROVER ZA PILAD do 35 dana starosti 0,90KM/kg.FINIŠER ZA PILAD preko 35 da ...
  • PONUDA HRANE ZA KRAVE
  • HRANA ZA MUZNE KRAVE 18% pr. 0,75 KM/kg. HRANA ZA MUZNE KRAVE 20% pr. 0,78 KM/kg.SUPER ZA MUZNE KRAVE 31% pr. 0,89 KM/kg ...
  • HRANA ZA TELAD I KRAVE
  • STARTER ZA TELAD do 2 mjeseca 0,78 KM/kgGROVER ZA TELAD od 2-6 mjeseci 0,75 KM/kgHRANA ZA JUNAD preko 6 mjeseci 0,70 KM/ ...
  • PONUDA HRANE ZA PURANE
  • PELETIRANA HRANA ZA PURANE VISOKOG KVALITETA:PREDSTARTER ZA PURANE OD 0-2 NEDJELJE  1,24 KM/KG.STARTER II ZA PURANE ...
 • Strana 1 od 1:
 • <
 • 1
 • >