O nama

Tring doo

Historijat
Preduzeće TRING D.O.O. Informatički inženjering je nastalo iz firme "Programer TRING" koja je osnovana 2002. U periodu od tri godine profilirala se u firmu koja je postala prepoznatljiva po izradi kvalitetnih softverskih rješenja, multimedijalnih i internet prezentacija. U 2004 godini, TRING je nabavio licencu „Microsoft MSDN“, te je tako postao jedna od rijetkih firmi u Bosni i Hercegovini koja je za svoje proizvode i usluge koristi licencne programe i alate. Kupovina ovih alata nam je omogućila da krajem 2004 god. pokrenemo novi odjel "WebTeam" koji se bavi izradom internet i multimedijalnih prezentacija.

Odnos prema klijentima
Naše proizvode i usluge danas koriste eminentne firme, koje se bave različitim vrstama djelatnosti. Niti jedna aplikacija nije "gotova", u smislu da se bez bilo kakvih izmjena može instalirati u svaki firmu. Stoga, sa većinom naših klijenata imamo partnerske odnose tj. zajedno sa njima analiziramo njihove potrebe, predlažemo i realiziramo dogovorena rješenja. Naša referenc lista sama govori o tome.

Zaposleni
Srce i duša svake fime jesu zaposlenici. Osim objezbjeđenja osnovih uslova za rad (najsavremenija računarska oprema, licencni razvojni alati, 24h internet pristup) nudimo mogućnost da kroz realizacije konkretnih projekata, a sve uz timski rad, razvijaju i unaprijeđuju svoja znanja iz IT oblasti.

Budućnost
Naša je trajna orjentacija da samo stalnih unapređenjem proizvoda i usluga možemo zadovoljiti potrebe sadašnjih i budućih klijenata. Praćenje i usvajanje najnovijh tehnologija i njihova implementacija u konkretnim zahtjevima našihj klijenata jesu naš put u budućnost. Osim razvoja aplikativnog software i izradi multimedijalnih prezentacija, TRING doo u narednom periodu namjerava pokrenuti i vlastiti proizvodni pogon za izradu eletronskih uređaja.

  • Administrativna jedinica:
  • Federacija BIH
  • Općina:
  • Gračanica
  • Adresa:
  • Mehmeda Vehbi-ef. Šemsekadića b.b.