O nama

Plastex doo

Kratko o nama
Preduzeće Plastex d.o.o. je osnovano 1986 god. i predstavlja proizvodno preduzeće za preradu polimernih materijala i izradu fleksibilne ambalaže . Locirano je u industrijskoj zoni Gračanice, u ulici Gračaničkih Gazija bb, na površini od 6.000 m2, čiju strukturu čine vlastiti pristupni put, trafo stanica, upravna zgrada i 4 proizvodne hale od 3.500 m2.
Upošljava 50 radnika koji su educirani i osposobljeni u vlastitim pogonima, te stečenim iskustvom i znanjem odgovaraju svakom zahtjevu postavljenom od strane kupca i tržišta. Menadžment preduzeća čini mladi i obrazovani kadar, koji ima jasnu viziju razvoja preduzeća.

Čime se bavimo
Tehnologija prerade polimernih materijala postupkom ekstrudiranja, fleksografije (štampe), konfekcioniranja i regeneracije čine jedan kompletan proces u izradi fleksibilne ambalaže. Fleksibilna ambalaža ima veoma široku primjenu u prehrambenoj, hemijskoj, tekstilnom, i ostaloj industriji kao ambalaža visokog kvaliteta i sposobnosti da zaštiti krajne upakovan proizvod. Plastex pripada samom vrhu bosansko-hercegovackih preradivača polimernih materijala koja tržištu mogu da ponude kvalitetnu ambalažu, kao i efektna rješenja i dizajn za izgled ambalaže sa izradenom propagantnom porukom sa štampom u 6 boja. Mašine i oprema su, takoder, značajan resurs sa kojim Plastex raspolaže.

  • Administrativna jedinica:
  • Federacija BIH
  • Općina:
  • Gračanica
  • Adresa:
  • Gračaničkih gazija b.b.